Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty poświęcony rekrutacji w 2019r.

| Pobierz |


Egzamin próbny dla klas ósmych

W dniach 18- 20.12.2018r. zostanie przeprowadzony w naszej szkole egzamin próbny dla ósmoklasistów  przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną  z j. polskiego, matematyki      i j. obcego nowożytnego. Próbny egzamin ósmoklasisty zostanie zorganizowany w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy             z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Próbny egzamin ósmoklasisty  przeprowadzany jest wyłącznie w celu informacyjnym (tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował         już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Oceny prac dokonają nauczyciele macierzystej szkoły na podstawie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań, które również zostaną przekazane szkołom. Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.                                                    -  informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin-ósmoklasisty/informatory/ )                                                                            - przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017). Natomiast w marcu 2019 r. okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią dodatkową pulę zadań z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych, które będzie można wykorzystać podczas ostatnich powtórek przed egzaminem w kwietniu 2019 r.

Terminy główne egzaminu ucznia klasy ósmej

1. Język polski 15-04-19 poniedziałek

2. matematyka 16-04-19 wtorek

3. język angielski 17-04-19 środa

Terminy dodatkowe egzaminu:

1. Język polski 03-06-19 poniedziałek

2. matematyka 04-06-19 wtorek

3. język angielski 05-06-19 środa

Termin ogłoszenia wyników: 14-06-19

W marcu 2019 w szkołach dostępne będą szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji: terminy przeprowadzania sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i predyspozycji, informacje o drugim języku obcym, informacje o sporcie w oddziale sportowym.

Przykładowe arkusze egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz zasady oceniania znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych

Maksymalna liczba punktów

Świadectwo

100

Aktywność na rzecz innych ludzi

3

Świadectwo z wyróżnieniem

7

Szczególne osiągnięcia

18

Celujący z języka polskiego

18

Celujący z matematyki

18

Celujący z innego przedmiotu

18

Egzamin ucznia klasy ósmej

100

W tym język polski

100% x 0,35=35

W tym matematyka

100% x 0,35=35

W tym język angielski

100% x 0,30=30

 

Jesteś tutaj: Home Klasy VIII